มร.ลป. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดก
24 มีนาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   นางสาวหอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 6775 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อม งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ อาจารย์ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาทั่วประเทศดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ในระบบ Zoom ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมหาวิทยาลัยได้รายงานความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 79 สถาบัน และมีชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมกว่า 99 ชุดการแสดง ซึ่งจะดำเนินการเปิดระบบการลงทะเบียน(เพิ่มเติม) การเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 10 - 31 มีนาคม 2563 นี้ #ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations