สศว. มร.ลป. จัดโครงการ "ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"
24 มีนาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   นางสาวหอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 74 ครั้ง  

LPRU News : อาจารย์เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ "ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ผ่านกิิจกรรมการออกแบบประยุกต์ลวดลายล้านนา และการตกแต่งลวดลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิก ด้วยเทคนิคการเพ้นท์น้ำดินสี เมื่อระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2564 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบประยุกต์ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ล้านนา สู่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 30 คน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations