ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ครั้งที่ 2
14 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 60 ครั้ง  

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ครั้งที่ 2

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations