มร.ลป. จัดการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก
1 กุมภาพันธ์ 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 84 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการจัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในระบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook Fanpage งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ในการนี้ ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงภาพรวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ฯ U2T และแนะนำผู้จัดการประจำตำบล ผศ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย ให้เกียรติชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบ วินัย ในการทำงาน ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง ชี้แจงเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบเขตการทำงาน อาจารย์ ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายในหัวข้อผู้รับจ้างที่พึงประสงค์และการฝึกอบรมของผู้รับจ้าง พร้อมทั้งอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DGD) สำหรับผู้ถูกจ้างงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์ในครั้งนี้กว่า 1,100 คน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations