มร.ลป. ประชุมกำกับแผนงาน ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล
18 มกราคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 66 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมกำกับแผนงาน ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลร่วมกับ ผศ.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ และคณะ อว. ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ เพื่อกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมย่อยของโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักและครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนา ตลอดจนใช้เป็นแนวทางสำหรับวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลให้แก่ผู้จัดการตำบลของโครงการดังกล่าว

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations