มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 3
14 มกราคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และสถาบัน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations