มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี
14 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 58 ครั้ง  

LPRU Activities : 20 มิย 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี (ทดสอบวัดแววความเป็นครู) สำหรับผู้สอบคัดเลือกศึกษาต่อ (รอบเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารโอฬาร โรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations