มร.ลป.หารือคณะทำงาน รมว.อว.โครงการบริหารจัดการทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง
2 พฤศจิกายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   -  
  อ่าน : 76 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี นำตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมหารือกับ ดร.ธนภณ วัฒนกุล คณะทำงานรัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และคณะ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้เพื่อนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการบริหารจัดการทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการนี้

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations