ม.ราชภัฏลำปาง รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมประกาศความจงรักภักดี
9 ธันวาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 64 ครั้ง  LPRU ON TV : อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เปิดการประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

Follow Public Relations