คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน
29 สิงหาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 980 ครั้ง  

Follow Public Relations