ม.ราชภัฏลำปาง MOU สสส.และ อปท.คู่ความร่วมมือ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
18 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 252 ครั้ง  

Follow Public Relations