มร.ลป.ร่วมเป็นเครือข่ายการอบรมออนไลน์ IKCEST Training Program for Silk Road Engineering Science and
19 กันยายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 82 ครั้ง  

LPRU News:เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ IKCEST Training Program for Silk Road Engineering Science and Technology Development Thailand และงานเปิดตัว “One Belt One Road” Smart Education Cloud Platform V.2 ณ โรงแรม Twin Towers กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) มณฑล Shanxi และ International Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology (IKCEST) ภายใต้องค์การ UNESCO ร่วมกับศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พิธีเปิดโครงการครั้งนี้ จัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายไทยและฝ่ายจีน มีการแนะนำหน่วยงานเครือข่าย ชี้แจงรายละเอียดโครงการและยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาของไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการนี้อีกด้วย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมเป็นเครือข่ายของโครงการ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษา และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและบุคคลภายนอกที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมได้ เร็วๆนี้ การฝึกอบรมออนไลน์ดังกล่าวจัดการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตร 2 สัปดาห์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในหัวข้อดังนี้ 1)วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2)วิทยาศาสตร์ยอดนิยม 3)ชีวโมเลกุล 4)มนุษยศาสตร์ทางการแพทย์ และ 5)ความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าแบบกระชับ โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) ด้วย ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่นี่ เร็วๆนี้

#ราชภัฏลำปางร่วมใจมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations