สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดฉายภาพยนตร์ “Because of…love เพราะ
16 กันยายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 84 ครั้ง  

LPRU News : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดฉายภาพยนตร์ เรื่อง “Because of…love เพราะว่า...รัก” รอบปฐมฤกษ์ และรอบสื่อมวลชน ได้รับเกียรติจาก ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิตติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อาจารย์สมุยภู อุณยพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณาจารย์ นักศึกษา สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมรับชม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ตึก 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมกันนี้ได้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับชมภาพยนตร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงเป็นการฝึกปฏิบัติ โดยให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถทั้งด้านการถ่ายภาพ การถ่ายทำวิดีโอ การตัดต่อ การประชาสัมพันธ์ การทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เพิ่มรอบการฉายภาพยนต์รอบพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. หลังจากฉายภาพยนตร์เสร็จสิ้นแล้ว จะดำเนินการเผยแพร่ภาพยนตร์ “Because of…love : เพราะว่า...รัก” ในช่องทางออนไลน์ 2 ช่องทาง คือ Fanpage Facebook : Communication Arts LPRU และ Youtube Channel : นิเทศลำปาง ในช่วงเดือนตุลาคมต่อไป สำหรับท่านผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ทาง Fanpage Facebook : Communication Arts LPRU

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations