ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป. ร่วมแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง
16 กันยายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

LPRU News : ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ในงานมหกรรมรวมพลสาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 เมื่อระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations