มร.ลป. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking & Business Model Generation
15 กันยายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 84 ครั้ง  

LPRU News: รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบัยวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอ.ดร.ปัณณทัต กัลยา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะทำงานโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) ด้าน Design Thinking & Business Model Generation สำหรับนักจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและเครือข่าย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563

โดยได้รับเกียรติจากก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากร ณ โรงแรมดราก้อนริเวอร์อเวนิว จังหวัดพิษณุโลก

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations