สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรม เคมีหรรษา
19 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   นันทรืกา การเก่ง  
  อ่าน : 90 ครั้ง  

LPRU News : อาจารย์ณรงค์ คชภักดี เปิดเผยว่า สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมเคมีหรรษา ณ อาคาร 23 (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ภายในงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 63

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การทดลองไฟสี การทดลองฝนสี และภูเขาไฟลาวา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ภาพ : น.ส.นันทริกา การเก่ง และ น.ส.โสธิยา มงคล ข่าว : น.ส.นันทริกา การเก่ง

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations