สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรม IT Show
19 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   นันทรืกา การเก่ง  
  อ่าน : 62 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม IT Show ในงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 63 ณ อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรม IT Show เป็นการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการบรรยายในรูปแบบการตั้งคำถามระหว่างการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook FanPage คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผศ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง เป็นผู้ดูแลและควบคุมกิจกรรมในครั้งนี้

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations