คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป สาธิตการบินโดรน ในกิจกรรม
19 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   นายกฤตัชญ์ ไวยดารา  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์​ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาธิตการบินโดรน ในกิจกรรม "การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ" ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 3 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภายในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 63

กิจกรรมในครั้งนี้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้บรรยายประเภทของโดรน และสาธิตลักษณะการใช้งาน โดยสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายรูปแบบเช่น ใช้ในการเกษตร ใช้ในการบันทึกภาพ หรือใช้ในการประกอบการทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ภาพ : นายกฤตัชญ์ ไวยดารา, นายชานุ งานการ, นายอุดม ใจหลง, นาย ธาดา ปัญญาแวว นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ข่าว : นายกฤตัชญ์ ไวยดารา

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations