สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป จัดกิจกรรม covid19 กับชีวิตนักศึกษา CPH
19 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   นายกฤตัชญ์ ไวยดารา, นายธาดา ปัญญาแวว  
  อ่าน : 102 ครั้ง  

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป จัดกิจกรรม covid19 กับชีวิตนักศึกษา CPH LPRU News : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม covid19 กับชีวิตนักศึกษา CPH(community public health) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 63 ภายใต้แนวความคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้มีการสาธิตและให้ความรู้ รูปแบบการเรียนการสอน พร้อมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับ กายวิภาคกับโควิด 19 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบรวมถึงอันตรายต่อร่างกาย และการให้ความรู้ ในเรื่องของหลักการช่วยชีวิตในสภาวะวิกฤต ด้วยวิธี CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) เพื่อปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแบบหนึ่ง มีประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยหยุดหายใจกะทันหันหรือหัวใจหยุดทำงาน รวมถึงได้สาธิต ในหัวข้อ How to ใส่ ถอด ทิ้ง หน้ากากอนามัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีและปลอดัยจาก โควิด 19

ภาพ : นายกฤตัชญ์ ไวยดารา, นายชานุ งานการ, นายอุดม ใจหลง, นาย ธาดา ปัญญาแวว นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ข่าว : นายกฤตัชญ์ ไวยดารา, นายธาดา ปัญญาแวว

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations