ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
19 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   นายกฤตัชญ์ ไวยดารา  
  อ่าน : 78 ครั้ง  

ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ LPRU News : เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหา​ทางวิทยาศาสตร์​รอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 63 ณ ห้อง 0543 มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ลํา​ปาง​ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจ ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนกว่า 25 สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง

ภาพ : นายกฤตัชญ์ ไวยดารา, นายชานุ งานการ, นายอุดม ใจหลง, นาย ธาดา ปัญญาแวว นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ข่าว : นายกฤตัชญ์ ไวยดารา

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations