ประมวลภาพกิจกรรม การตรวจวัตคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
18 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   -  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

ประมวลภาพกิจกรรม การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 63 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ภาพ : นาย กฤตัชญ์ ไวยดารา, นาย ชานุ งานการ, นาย อุดม ใจหลง, นาย ธาดา ปัญญาแวว นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations