ประมวลภาพกิจกรรม Scienctific Soap against Covid-19
18 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   -  
  อ่าน : 6785 ครั้ง  

ประมวลภาพกิจกรรม Scienctific Soap against Covid-19 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 63 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ภาพ : นาย กฤตัชญ์ ไวยดารา, นาย ชานุ งานการ, นาย อุดม ใจหลง, นาย ธาดา ปัญญาแวว นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations