มร.ลป.ประชุม กก.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 20 ปี
11 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

LPRU New: เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563-2583 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ในการนี้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมประชุมในการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งในเรื่องวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์บัณฑิต ตลอดจนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations