มร.ลป.คว้ารางวัล Silver Award จากการประกวด Thailand Research Expo 2020 Award
6 สิงหาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 80 ครั้ง  

LPRU News: เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 อาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัลSilver Award จากการประกวด Thailand Research Expo 2020 Award จากรองนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินมูลค่า 50,000บาท โดยรับเกียรติจากศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิริวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

งานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ส่งผลงานนิทรรศการ เข้าร่วมประกวดในกลุ่มเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ในหัวข้อ "ห่วงโซ่อุปทานเซรามิกลำปาง" โดยมี รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้นำเสนอ ในการนี้อาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายลิขิต ศิริ บุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations