มร.ลป.ประชุม กก.ปชส.50 ปี
31 กรกฏาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

LPRU News : ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ ในการจัดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations