มร.ลป.ร่วมโครงการ Training on Platform Standardization and Quality Control PMU 7.2
31 กรกฏาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 82 ครั้ง  

LPRU News: ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศ พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.วราคม วงศ์ชัย อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 14 แห่ง ประกอบด้วย มร.ลำปาง มร.เชียงใหม่ มร.เชียงราย มร.พิบูลสงคราม มร.เพชรบูรณ์ มร.นครสวรรค์ มร.อุตรดิตถ์ มร.กำแพงเพชร ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.พะเยา ม.นเรศวร และมทร.ล้านนา

โครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานและสร้างมาตรฐานของการทำโครงการ ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) พัฒนาคุณภาพธุรกิจจากชุมชนด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Training on Platform Standardization and Quality Control PMU 7.2) ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations