พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีรับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2563
30 กรกฏาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 6817 ครั้ง  

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีรับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยฯ และพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ซึ่งมีความหมายว่า "คนของพระราชา" ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในพิธีดังกล่าวนี้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้ร่วมถวายบังคมตามโบราณราชประเพณี และกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และทำคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติสืบไป นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 สามารถรับชมกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสดทาง facebook Fanpage : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations