มร.ลป.ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
30 กรกฏาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ คณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุม 23112 ชั้น 1 อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations