คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับFaculty of Environmental and Information Science Fukui University of T
29 สิงหาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 625 ครั้ง  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับอาจารย์จาก Faculty of Environmental and Information Science Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และที่ปรึกษาสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

LPRU NEWs: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ และสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ร่วมต้อนรับ Prof. Koichi Nishio จาก Faculty of Environmental and Information Science Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และคุณชัยณรงค์ จุมภู ที่ปรึกษาสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอนและแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในศาสตร์เซรามิก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาและคณาจารย์ระหว่างหน่วยงานต่อไป

ภาพ/ข่าว: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรียบเรียง: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations