รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6
9 มกราคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 974 ครั้ง  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

LPRU NEWs: (9 ม.ค. 61) นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานแก่ประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6

ทั้งนี้นายศักดิ์ชัย ถนัดวนิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้กล่าวรายงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวานในหลวงต่อประธานในพิธี และนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบเกียรติแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวานในหลวง และได้มอบหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ประเภทข้าวแต๋นลำปาง และประเภทชามไก่ลำปาง รวมถึงได้มอบป้าย 5 ส ในโครงการ "การพัฒนากระบวนการผลิตและเครือข่ายการผลิตข้าวแต๋นให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล" แก่ผู้ประกอบการข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดการแข่งขันข้าวแต๋นแนวสร้างสรรค์, การแข่งขันส้มตำลีลา, การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และมอบหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเยาวชนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นภายใต้โครงการ "บทบาทผู้สูงอายุกับการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นสู่เยาวชนจังหวัดลำปาง" แก่โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม, โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา, โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา, โรงเรียนบ้านหนองนาว และศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอแจ้ห่ม

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations