สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีไหว้ครูล้านนาและกินอ้อผญ๋า
4 มกราคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 806 ครั้ง  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีไหว้ครูล้านนาและกินอ้อผญ๋า

LPRU NEWs: ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครูล้านนาและกินอ้อผญ๋า ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏ่ลำปาง

ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations