กองพัฒนานักศึกษา ร่วม และจัดนิทรรศการ ในงาน เวทีสานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
11 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   กองพัฒนานักศึกษา  
  อ่าน : 62 ครั้ง  

(วันที่ 21 ก.ค. 59) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง ได้เข้าร่วม และจัดนิทรรศการ ในงาน เวทีสานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ "ข่วงกำกึ๊ด มองสุขภาพให้กว้างสร้างความสุขให้สังคมไทย" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือ จัดงานเวที สานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ "ข่วงกำกึ๊ด มองสุขภาพให้กว้างสร้างความสุขให้สังคมไทย" ในวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตัวหวัดเชียงราย จ.เชียงราย ฒิพฬฒิพฬ ขอบคุณภาพ/ข่าว : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations