สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
11 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 60 ครั้ง  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดอุมลอง วัดเวียง อำเภอเถิน จังหวัดลำปางและวัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อเป็นพุทธบูชาและสืบสานวัฒนธรรม ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไปร่วมเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations