กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ลดหวาน ห่างไกลโรค" และ "Sila Variety Camups Tour"
29 พฤศจิกายน 2560  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 74 ครั้ง  

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ลดหวาน ห่างไกลโรค" และ "Sila Variety Camups Tour"

LPRU NEWs: (29 พ.ย. 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ "ลดหวาน ห่างไกลโรค" และ "Sila Variety Camups Tour" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคุณสัจจพล จันทราช นายสถานีวิทยุ อสมท. ลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม "Sila Variety Camups Tour" และนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการ "ลดหวาน ห่างไกลโรค"

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงลลนา ถาคำฟู ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายพิเศษ "น้ำตาลทำให้แก่เร็วจริงหรือ" และได้รับเกียรติจากคุณเกรียงไกร เอกจิตต์ ผู้อำนวยการ Debit Card ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ "ประโยชน์ของเครื่องหมาย QR-Code" ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน "นนท์, เบสท์, ไอซ์ จาก The Voice และโบ๊ท AF12" พร้อมทั้งมีการออกบูทกิจกรรมแจกของรางวัล อาทิ Bangkok Clinic, บริษัท นิยมพานิชลำปาง, เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ลำปาง ฯลฯ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations