ม.ราชภัฏลำปาง จัดแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
22 พฤศจิกายน 2560  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์"

LPRU NEWs: (22 พ.ย. 60) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวต้อนรับตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือและผู้เข้าร่วมการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์" เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รายงานความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์" ร่วมทั้งได้ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ภายในกิจกรรมได้มีการประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ สงทุ่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เป็นประธานฝ่ายเทคนิคและกรรมการการจับสลากการแข่งขันจากตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations