โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
15 พฤศจิกายน 2560  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 60 ครั้ง  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

LPRU NEWs: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเตรียมอนุบาล รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ปี 3 เดือนขึ้นไป (รับสมัครทั้งปี)

ระดับอนุบาล 1-3 เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปีบริบูรณ์ (นับตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน) รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2560, รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน 2561

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 1052 หรือ www.satit.lpru.ac.th

ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations