ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูลำปาง ศิษย์เก่า ม.ราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
15 พฤศจิกายน 2560  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 72 ครั้ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูลำปาง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

LPRU NEWs: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูลำปาง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเลือกตั้งนายกนายกสมาคมคนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations