สหกิจศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดสัมมนาฯ การเพิ่มศักยภาพผู้นำยุคใหม่ ด้วยทักษะ Coaching
23 สิงหาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 398 ครั้ง  

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายองค์กรผู้ใช้บัณฑิตสหกิจศึกษา หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้นำยุคใหม่ ด้วยทักษะ Coaching

LPRU NEWs : (23 ส.ค.60) ที่ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายองค์กรผู้ใช้บัณฑิตสหกิจศึกษา หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้นำยุคใหม่ ด้วยทักษะ Coaching" โดยมีอาจารย์อุษา โบสถ์ทอง ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล สถาบันฝึกอบรม PatPassion เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีองค์กร สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ทั้งภาคและภาคเอกชน ในจังหวัดลำปางและต่างจังหวัดเข้า ร่วมโครงการ จำนวน 35 คน อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง, บริษัทเจสติกอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด, บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน), ร้านอาร์มตรูม ปริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์, และคณาจารย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำหรับจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายองค์กรผู้ใช้บัณฑิตสหกิจศึกษา หลักสูตร การเพิ่มศักย์ภาพผู้นำยุคใหม่ ด้วยทักษะ Coaching มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรผู้ใช้บัณฑิตกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีให้แก่คณาจารย์นิเทศกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต นำทักษะการโค้ชไปใช้ในการบริหารงาน การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษาสหกิจศึกษา และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานหรือพี่เลี้ยงขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์นิเทศทำงานด้วยความมั่นใจ เข้าใจในความแตกต่าง ส่งเสริมความถนัดและจุดแข็งของแต่ละคนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations