คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายทางวิชาการ "จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชีวิตด้วยเ
18 สิงหาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 240 ครั้ง  

LPRU NEWs : (17 ส.ค. 60) ผศ.สมศักดิ์ ศรีวสการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายทางวิชาการ "จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชีวิตด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ณ ห้องประชุมสลุงคำ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 13.00 – 16.00 น. สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์นิรันดร์ ภัทรานุกุล พิธีกรผู้ดำเนินรายการจากใจถึงใจ ช่อง ITV หัวหน้าแผนกสูตินารีเวช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ และ รศ.ดร.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์เดอร์เฟอร์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อผู้สูงวัย ใส่ใจกระดูกและข้อ, ไขมันและเบาหวาน เป็นปัญหาจริงหรือ : ทางออกในยุค 4.0 บรรยาย และ หัวข้อสวยคู่ควรสุขภาพดี : วิวัฒนาการยีนส์กระชากวัย โดยมีผู้ร่วมรับฟังกว่า 140 คน

ภาพ/ข่าว หอมนวล ศรีริ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations