มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 9 ณ อาคารหอประชุมจังหว
18 สิงหาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 198 ครั้ง  

LPRU NEWs (12 สิงหาคม 2560) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ รองผู้อำนวยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ว่าที่ร.ต.ปฐมพงศ์ พรหมมาบุญ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายจตุพร จันทรมา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรายภัฏลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ในการนี้ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ภาพ : จตุพร โปธาคำ/ นเรศ บัวลวย ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations