คณะศึกษาดูงานด้านพัฒนานักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา (สสอท.รุ่น 3 )
9 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 6769 ครั้ง  

คณะศึกษาดูงานด้านพัฒนานักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา (สสอท.รุ่น 3 ) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาดูงาน ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การตัอนรับคณะศึกษาดูงานด้านพัฒนานักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา (สสอท.รุ่น 3 ) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้กองพัฒนานักศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินการของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, การดำเนินงาน " ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร"

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ บรรยายพิเศษ เรื่อง การรณรงค์สร้างจิตสำนัก "เมาไม่ขับ" และ"สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
หน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอบคุณข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations