ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีถวายสังฆทานน้อมรวมใจถวายเป็นพระราชกุศลฯ
29 มีนาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 60 ครั้ง  

LPRU NEWs : (29 มี.ค.60) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานนำถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ถวายสังฆทานน้อมรวมใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมในพิธีฯ

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations