ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมนักพัสดุมือใหม่ เพิ่มความรู้การปฏิบัติงานด้านพัสดุและลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน
28 มีนาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้การปฏิบัติงานด้านพัสดุและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

LPRU NEWs : (28 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้การปฏิบัติงานด้านพัสดุและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560 โดยวันที่ 29 มีนาคม 2560 จะมีการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการอบรม ณ คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้การปฏิบัติงานด้านพัสดุและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน และเป็นความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการเกิดข้อผิดพลาด และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานด้านพัสดุ ให้มีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู กล่าว

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations