ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
24 มีนาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 6779 ครั้ง  

ที่ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดหีบการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถยอยมาลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จนถึงเวลาปิดหีบลงคะแนนหยั่งเสียงฯ เวลา 15.00 น.

สำหรับผู้สมัครเพื่อลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ สมศักดิ์ ศรีสวการย์ ผู้สมัครหมายเลข 1 และรองศาตราจารย์ สุรกานต์ พยัคฆบุตร ผู้สมัครหมายเลข 2 ซึ่งผลการลงหยังเสียง มีดังนี้

หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ สมศักดิ์ ศรีสวการย์ ได้ 23 คะแนน
หมายเลข 2 รองศาตราจารย์ สุรกานต์ พยัคฆบุตร ได้ 16 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5 คะแนน
ซ้ำ 18
บัตรเสีย 1

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations