ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์
24 มีนาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 76 ครั้ง  

LPRU NEWs : (24 มี.ค.60) ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมฯ โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง อาคารอาลังพาง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ดังนั้นศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สายวิชาการ ลูกจ้าง และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง อาคารอาลัมพาง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-237367, 099-2712496

คลิกดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations