ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป สมัครอบรม “เส้นทางสู่ชีวิตราชการ” รับสมัครถึง 15 พ.ค.60 นี้
24 มีนาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 72 ครั้ง  

LPRU NEWs : (24 มี.ค.60) ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการ "เส้นทางสู่ชีวิตราชการ" ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 3 อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 3 อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th และ www.cotace.com ส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 054-237-367 และทางไลน์หมายเลข 099-271296 หรือ E-mail: serviceacademic@gmail.com

คลิกดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations