คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะ...
23 มีนาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

วันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอาจารย์เจษฎา ทองสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์ นำนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการประกวดในกิจกรรมหัวข้อ "ประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิก ที่มีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาลำปาง" และได้มีการมอบรางวัลในแก่ผู้ชนะในการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิก ณ ห้องประชุมเวียงละกอน อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ส่งผลงานเข้าประกวด และได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ได้แก่ นางสาวพิมชนก สมชาติ ชื่อผลงาน "บูรณฆฏะ"

ภาพ/ข่าว กนกวรรณ กาทะบุตร

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations