ม.ราชภัฏลำปาง จัดค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม บัณฑิตจิตอาสา
18 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม บัณฑิตจิตอาสา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมีนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว

ข่าว : นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations