ม.ราชภัฏลำปาง MOU สสส.และ อปท.คู่ความร่วมมือ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
18 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วม MOU กับ สสส. และอปท.คู่ความร่วมมือ ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ที่ห้องประชุมโอฬารรมณ์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง สสส.สถาบันวิชาการ และอปท.คู่ความร่วมมือ ว่าด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับเทศบาลตำบลวังชิ้นและเครือข่าย อปท.19 พื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

ทั้งนี้ก่อนการลงนามความร่วมมือฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมกับนายสุพจน์ ยานะผู้ นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้น เป็นตัวแทน อปท.คู่ความร่วมมือ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations