ม.ราชภัฏลำปาง mou ร่วม Zhejiang Normal University

18 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 62 ครั้ง  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดและต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Normal University ในโอกาสลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ Zhejiang Normal University เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Zhejiang Normal University บรรยายแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ ไทย-จีน ตลอดจนโอกาสทางการศึกษาในประเทศจีนให้กับนักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว และได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรพงษ์ ภักดี อดีตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นสากลด้วยระบบ E-learning"

ภาพ/ข่าว: นายนเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations